آموزش دوربین و گالری گوشی آیفون

آموزش دوربین و گالری گوشی آیفون

دوربین ها در گوشی های آیفون دارای کیفیت و کارایی بالایی مانند کیفیت های گوناگون عکس و ویدیو هستند و انجام تنظیمات درست آن بسیار مهم است. در برنامه فوتوز یا همان گالری آیفون نیز ویژگی های وجود دارد که شاید کمتر به آنان پرداخته شده باشد، در این بخش به آموزش های مربوط به دوربین و گالری در گوشی های آیفون می‌پردازیم.